Graddagar


Price: 0krGraddagsjustering av energianvändning är en smidig och enkel metod för att räkna fram normaliserad energianvändning. Den normaliserade eller normalårskorrigerade energianvändningen är jämförbar mellan olika år och perioder, vilket gör att den ger en bra indikation på hur energieffektiviteten i en fastighet har utvecklats. För att underlätta användandet av Utilifeed Graddagar har vi tagit fram en vägledning om hur man normalårskorrigerar med graddagar. Den finns att läsa här.

Efter att du har slutfört ditt köp börjar våra system processa din data. Det kan ta upp till 12 timmar, men normalt är allt klart inom 2-4 timmar. Du kommer få ett mail från oss när allt är klart. I detta mail finns även en excelfil bifogad med all data.

Fördelar med Utilifeed Graddagar

 • Din data lagras och visualiseras på ditt konto hos oss.
 • Möjlighet till både engångsköp och prenumerationer.
 • Du kan välja att få löpande dataleveranser via e-post.
 • Tillgång via maskinläsbart gränssnitt (API)
 • Historik från 1998 ingår vid tecknande av prenumeration.
 • Normalårsdata för perioden 1998-2016 ingår.
 • Medeltemperaturer för perioderna ingår.
 • Du väljer själv vilken plats du vill ha graddagsdata för.
 • Du kan anpassa bastemperaturen utifrån vad som är relevant för ditt behov.
 • Data hämtas från SMHIs analysmodell Mesan.
 • Graddagarna beräknas i enlighet med EN ISO 15927-6:2007

Engångsköp

 • Graddagsdata för specifika perioder säljs som hela år. Det går alltså inte att köpa graddagsdata för en enskild månad.
 • Vid engångsköp ingår alltid dygns, vecko och månadsvärden, samt årsvärden om den period du valt täcker hela kalenderår. 
 • Priset per år sjunker ju fler år du beställer.
 • Vill du ha data för flera positioner tillkommer ingen kostnad för detta utan priset utgår endast från den totala tidsperioden du beställer data för.
 • Tänk på att det kan löna sig att beställa en prenumeration istället för engångsköp om du har  behov av lång historik med data. I prenumerationerna ingår alltid data från 1998.

Prenumerationer

 • Prenumerationer kan tecknas som månads- eller dagsprenumerationer. Månadsprenumerationen innehåller endast månads- och årsvärden, medans dagsprenumerationen innehåller dygns-, vecko-, månads- och årsvärden.
 • Priset baseras på antal positioner prenumerationen tecknas för. Lägre pris per position ju fler positioner som köps. Se prislistan. 
 • Priserna avser ett års prenumeration. 
 • Prenumerationerna förlängs automatiskt med ett år i taget vid prenumerationsperiodens slutdatum om automatisk förlängning Ej avaktiverats under kontoinställningar.

Viktigt att tänka på

Även om Utilifeed graddagar bygger på SMHI:s väderdata kan Utilifeeds Graddagar och SMHI:s graddagar skilja sig något från varandra. Detta beror på vald geografisk position och att den geografiska upplösningen på väderdatan som ligger till grund för graddgarna kan skilja sig åt. Vår normalårsperiod, 1998-2016 skiljer sig från SMHI:s normalårsperiod, vilket innebär att normalårsförbrukningarna inte är helt jämförbara mellan tjänsterna. För mer information se FAQ.

Frågor och synpunkter

Vi arbetar kontinuerligt med att utöka och förbättra vårt tjänsteutbud. Dina synpunkter, erfarenheter och förbättringsförslag är värdefulla för oss. Dela gärna med dig av hur du upplever våra tjänster på kundtjanst@utilifeed.com. Har du frågor inför eller efter ditt köp går det också alldeles utmärkt att kontakta oss på denna mailadress.

 

Datakälla

För närvarande bygger denna tjänst på bearbetning av SMHI:s öppna väderdata. SMHI tillhandahåller materialet under licensvillkoren Creative commons Erkännande 4.0 SE.

Hur använder jag Utilifeed Graddagar?

Detaljerade anvisningar finns i detta dokument (pdf).

Hur betalar jag i webbutiken?

Betalning sker enkelt och säkert med Payson. Även om du inte har ett PaysonKonto sedan tidigare kan du snabbt göra transaktionen via Payson. Payson samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB, Nordea och Danske Bank. Ni har även möjlighet att betala via Payson faktura. Payson håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. All trafik krypteras genom SSL 128 bitar och alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik. Payson startade 2004 i Sverige och flera miljoner personer har använt Payson som är en välkänd betallösning på internet. Läs mer om Payson här: www.payson.se

 

Hur kommer jag åt Utilifeed Graddagar via API?

När du tecknat en prenumeration läggs en API-nyckel upp i ditt användarkonto som ger dig tillgång till din data via API. Som registrerad användare får du också tillgång till API-dokumentationen oavsett om du gjort ett köp eller ej.

 

Kan jag vidaredistribuera Utilifeed Graddagar?

Nej, ett vanligt köp ger er endast rätt att använda datan för eget bruk. Vi erbjuder dock även tilläggsavtal för vidaredistribution. Skicka ett mail till kundtjanst@utilifeed.com eller ring så tar vi fram ett förslag.

 

Vilken väderdata är Utilifeeds graddagar baserade på?

Utilifeed graddagar är baserat på öppen data från SMHI, framtagen med analysmodellen MESAN. För mer information, se SMHI:s hemsida

 

Kan man lita på att Utilifeed Graddagar stämmer?

Utilifeed Graddagar beräknas utifrån den väderdata som SMHI löpande tar fram över Skandinavien. Ytan delas upp i så kallade gridrutor på 2,5 x 2,5 km där det finns en väderanalys per ruta som baseras på de aktuella egenskaperna för dessa geografiska områden. När du som användare väljer att köpa graddagar för en viss plats, antingen genom att markera i vår karta eller att välja en förutbestämd ort, beräknar vi graddagar för väderdatat i den gridrutan som punkten du angett befinner sig i. Vi använder själva denna data för våra mer avancerade prediktioner av energianvändning med väldigt bra resultat.

 

Vad är ett normalår?

Normalåret är i princip vad ordet säger, dvs en beskrivning av vad som är normal väderlek eller normalt antal graddgar för en viss plats. För att räkna ut vad som är normalt tar man helt enkelt alla temperatur- eller graddagsvärden för en lång tidsperiod och beräknar medelvärdet. I vårt fall använder vi data från 19 år bakåt i tiden. Genom detta normalvärde kan faktiska energiförbrukningar räknas om till hur mycket energi som gått åt om de aktuella förbrukningsperioderna hade motsvarat ett normalt år med avseende på utomhustemperaturen.

 

Ger Utilifeeds normalår en bra beskrivning av vad som är en normal väderlek?

Utilifeeds normalår beräknas på vädret under perioden 1998-2016. Det är en tillräckligt lång period för att ge ett rättvisande referensvärde för normalisering av energiförbrukningar. Att den ligger nära i tiden historiskt gör att den fångar in lite av uppvärmningstrenden som vårt klimat tyvärr har drabbats av på senare tid. De klimatscenarion som tagits fram nationellt och internationellt pekar på att denna utveckling fortsätter. Mer information och data kring detta finns att läsa på SMHI:s sida om klimatscenarier.

 

Varför skiljer sig Utilifeeds normalår från SMHI:s

Utilifeeds normalår sträcker sig mellan 1998-2016 medans SMHI använder perioden 1981-2010. Skillnaden i tidsperioder gör också att antalet graddagar för ett normalår på olika platser i landet skiljer sig något åt. Den tidsperiod vi använder har varit lite varmare i genomsnitt än den period SMHI använder. För Göteborg innebär detta att Utilifeeds normalår har ca 3% färre graddagar än SMHI:s vid en bastemperatur på 17 grader celsius. 

 

Vad är bastemperaturen för  något?

Bastemperaturen är den varmaste utomhustemperaturen då byggnaden behöver ha uppvärmningssystemet igång för att klara av att hålla en önskvärd inomhustemperatur.

 

Vad ska jag välja för bastemperatur?

Bastemperaturen beror främst på hur välisolerad byggnaden är men även på faktorer som mängden internvärme från de boende spelar in. För fastigheter äldre än 1980 som inte genomgått betydande energieffektivisering är en normal balanstemperatur ca 17°C. För nybyggda fastigheter (ej passivhus) är en normal balanstemperatur ca 10-15°C (beroende på energiprestanda och verksamhet).

 

Kan jag beställa graddagar för områden utanför Sverige?

Ja! Även om officiellt stöd för webshoppen enbart finns inom Sverige kan graddagar även beställas för platser i Norge, Danmark, Finland, samt delar av norra Europa. Specifikt stöds hela det orange-markerade området på kartan nedan av vår tjänst.