Thu 08 Feb 2018 12:38

Nu söker vi Projektledare & Systemutvecklare inom Energisystemoptimering

Är du hungrig på nya utmaningar och skulle älska att arbeta med optimering av komplexa energisystem? Blir du motiverad av att vara en viktig del i uppbyggnaden av ett nytt tillväxtföretag inom energibranschen?

Då kan det här vara helt rätt jobb för dig. Vi behöver utöka vårt team med en ny systemutvecklare som kan stärka oss inom energisystemoptimering. Läs mer här!

Thu 08 Feb 2018 10:38

Nytt projekt med Energiforsk

Utilifeed har fått förtroendet att utreda hur stort det ekonomiska värdet och besparingen av primära energiresurser och koldioxid kan bli med flexibel efterfrågan. Projektet drivs inom ramen för Energiforsks program Futureheat som har syftet att ta fram den kunskap som behövs för att fjärrvärmeföretagen också i fortsättningen ska kunna bidra till en positiv omställning av energisystemet. Vi är stolta över fjärrvärmebranschen valt att gå vidare med vårt projektförslag. För Utilifeed som företaget innebär det att vi får möjligheten att lägga mer resurser på energisystemoptimering, vilket är ett område där vi har långsiktiga utvecklingsambitioner. För mer information om projektet besök Energiforsk

Fri 22 Dec 2017 12:44

Nu startar pilotprojektet Smart Fjärrvärmeanalys

I samarbete med tre av Skandinaviens mest framsynta och nytänkande energiföretag, Fortum Oslo Varme, Göteborg Energi och Jönköping Energi har vi nu startat upp pilotprojektet Smart Fjärrvärmeanalys. Projektet innebär att Utilifeeds smarta analysalgoritmer kommer tillämpas på energiföretagens fjärrvärmemätvärden för att bland annat skapa nya insikter, snabbt identifiera avvikelser och underlätta prissättningsarbetet. Ambitionen är att lösningen i förlängningen skall bidra till att skapa de förutsättningar som krävs för att energiföretag skall klara av att hantera de krav som ett flexiblare energisystem kommer ställa inom bland annat effektiva informationsflöden och nya affärsmodeller. För Utilifeed innebär projektstarten den största och viktigaste milstolpen i Utilifeeds korta historia. Det är ett kvitto från branschen på relevansen för våra tjänster. Utöver finansiering från våra samarbetspartners bidrar även Vinnova till projektets genomförande genom att vi tilldelats medel från utlysningen Innovativa Startups.

Efter ett långt utvecklingsarbete av algoritmer, metodik och en skalbar IT-plattform innebär detta att vi äntligen kan testa våra lösningar storskaligt på data från ca 30 000 fjärrvärmemätare. Pilotprojektet löper under 12 månader med kontinuerlig utveckling och utvärdering av en rad automatiserade analyser. Efter 3-6 månader kommer vi öppna dörren för fler fjärrvärmeföretag att delta i projektet. Arbetar du på ett fjärrvärmeföretag som vill ligga i framkant inom digitalisering och innovation är detta ett projekt för er. Risken i ett deltagande är lågt men utbytet stort. Tipsa oss gärna om nya potentiella projektparter.

Nu kavlar vi upp ärmarna, spänner bågen och kopplar ihop alla komponenter vi byggt upp så här långt i ett användargränssnitt där våra första tjänster utvärderas direkt hos kund.

Thu 04 May 2017 11:30

New Office

Things are getting real at Utilifeed! Finally the three of us are located in the same physical space. After a long search for the perfect location for a three people start up, we finally found it at Stora Badhusgatan 18-20 in Göteborg. With 34 square meters, four desks, sofa, whiteboard and a state of the art coffé machine nothing can go wrong. We are also equipped with two shared meeting rooms and a beautiful view of the Port of Gothenburg. Would you be in the area and got an urge to discuss smart energy and digitalisation, don’t hesitate to stop by on a coffé.

Directions and Parking
If you go here by car you will find a big parking space along Stora Badhusgatan. If you walk here and happen to come from the city centre, you might prefer to use the second entrance to the building which is located at Norra Liden 2b (Kungshöjd). If you use this entrance you need to walk down three stairs to the third floor.

Thu 04 May 2017 11:27

Web shop has opened

Our web shop has is now live with Degree Days as the first product on offer. The purpose of the web shop is to offer some light weight products that can be sold off the shelf through a self service channel. These products will be based on the infrastructure and functions we develop for our long term product portfolio within smart energy management. When we got integrated functions in our main application, that can create value stand alone, we aim to offer them as micro services through our web shop. Access to these products can be through API for integration in clients own systems or more traditional formats such as web interface, file downloads or e-mail distribution.

Degree Days is an example of a traditional energy management tool that we can offer thanks to our newly developed infrastructure for managing and extracting high quality historic weather data from SMHI:s open data catalog of grib files in a highly efficient manner. Visit our web shop and read more about our Degree Day product here.

Thu 04 May 2017 11:25

Jens Carlsson joins the team

In January Jens Carlsson joined our team. After a successful start he is now the person to talk to when it comes to the bits and pieces of our constantly evolving system platform.

Jens got an M.Sci. from Chalmers University of Technology with a background in both energy distribution and complex adaptive systems, as well as a Celsius City Supporter who developed a prototype load balancing system active in Gothenburg.
His impressive skill set within IT, district heating, building systems, data munging, complex mathematics and machine learning makes Jens a perfect fit for Utilifeed.